Pozostałe realizacje

Służba zdrowia

Wojewódzka Przychodnia Onkologiczna

Gdańsk, ul. M. Skłodowskiej-Curie 2

Adaptacja piwnic do celów użytkowych w Gdańsku, przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 2.

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 ACK Akademii Medycznej w Gdańsku

Wykonanie remontu 2 sal chorych oraz węzłów sanitarnych w budynku nr 25 na terenie SPSK nr 1 ACK AG.

Obiekty użyteczności publicznej

Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Gdańsk, ul. Piwna 36/39

Adaptacja pomieszczeń na pomieszczenia socjalne w Gdyni przy ul. |w. Piotra 4, wymiana urządzeń sanitarnych wymiana instalacji elektrycznej, osprzętu i oświetleniowej.

Politechnika Gdańska

Gdańsk, ul. G. Narutowicza 11/12

Poczta Polska - Dyrekcja Okręgu Poczty w Gdańsku

Gdańsk, ul. Targ Rakowy 7/8

Adaptacja grup pomieszczeń biurowych w siedzibie DOP w Gdańsku na potrzeby kancelarii tajnej Działu Zarządzania Bezpieczeństwa.

Banki

PKO BP S.A. - l Oddział w Gdańsku

80-557 Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 59

Commercial Union Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

Warszawa, Al. J.Pawła II 23

Modernizacja pomieszczeń biurowych w budynku przy ulicy Świętojańskiej 110/112 w Gdyni.

Budownictwo przemysłowe

Pokomtel S.A.

80-557 Gdańsk, ul. Reja 27

Roboty budowlane na stacji bazowej Telefonii Komórkowej Przemysław k/ nowego Dworu Gdańskiego.

Pokomtel S.A.

Warszawa, Al. Jerozolimskie 81

ABB polska sp. z o.o.

Warszawa, ul. ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 18

Prace budowlano-montażowe w modernizowanej stacji elektroenergetycznej 220/110 kV Gdańsk.

 

Pomorska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. w Gdańsku, oddział Pomorski Zakład Gazowniczy w Gdańsku

Gdańsk, ul. Wałkowa 18

Budownictwo wojskowe

Budownictwo mieszkaniowe

Inwestor prywatny

Gdynia

Nadbudowa i adaptacja poddasza domu jednorodzinnego w Gdyni przy ul. Rtęciowej.

Inwestor prywatny

Gdańsk

Budowa domu jednorodzinnego w Gdańsku, przy ul. Kolberga.

Inwestor Prywatny

Gdańsk

Budowa domku jednorodzinnego w Gdańsku Łostowicach, przy ul. Pienińskiej 9.

Obiekty administracji rządowej

Samorząd Województwa Pomorskiego

Gdańsk, ul. Okopowa 21/27

Adaptacja poddasza na cele biurowe w budynku Urzędu Marszałkowskiego przy ulicy Okopowa 21/27 w Gdańsku.

Urząd Miasta Sopotu

Roboty budowlano-wykończeniowe w pomieszczeniach SKŻ Sopot.

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku

Gdańsk, ul. Partyzantów 36

Wykonanie robót budowalno - remontowych na posesji przy ul. Partyzantów 36 w Gdańsku.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska

Gdańsk, ul. Piekarnicza 16

Roboty remontowe w Zespole Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 28 w Gdańsku, przy ul. Karpiej 1.

Najwyższa Izba Kontroli, Delegatura w Gdańsku

Gdańsk, ul. Wały Jagiellońskie 36

Wykonanie robót budowlanych w pomieszczeniach biurowych.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Gdańsk, ul. Okopowa 21/27

Wykonanie prac remontowo-budowlanych w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.