Realizacje » budownictwo przemysłowe

POLKOMTEL S.A. 80-557 Gdańsk, ul. Reja 27 ELBUD Gdańsk HOLDING S.A. 80-557 Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 87 POLSKIE SIECI ELEKTROENERGETYCZNE S.A. 00-496 Warszawa, ul. Mysia 2
POLSKIE SIECI ELEKTROENERGETYCZNE-PÓŁNOC Sp. z o.o. 85-950 Bydgoszcz, ul. Focha 16