Realizacje

służba zdrowia

obiekty użyteczności publicznej

banki

budownictwo przemysłowe

budownictwo wojskowe

budownictwo mieszkaniowe

obiekty administracji rządowej