Nagrody i certyfikaty

Wychodząc naprzeciw wymaganiom jakie stawia przed nami przyszłe wejście do Unii Europejskiej w roku 2001 rozpoczęliśmy starania o uzyskanie certyfikatu systemu zarządzania jakością ISO 9002:1994 w dziedzinie wykonywania robót budowlanych w zakresie inżynierii lądowej, budownictwa ogólnego i mieszkaniowego, remontów i modernizacji.

Z prośbą o zbadanie zgodności naszego Systemu Zarządzania Jakości z norma PN ISO 9002:1994 zwróciliśmy się do najstarszej i najbardziej renomowanej firmy certyfikującej jaka jest Lloyd's Register Quality Assurance.

W czynniku przeglądu działania systemu ISO otrzymaliśmy Certyfikat Zatwierdzenia w dniu 1.08.2001 roku i od tego dnia mamy prawo posługiwać się znakiem firmowym Lloyd's i oznacza to, że P.B.KANBUD działa według ustalonych światowych procedur, które gwarantują wysoką jakość wykonywania wszelkich powierzonych inwestycji budowlanych.

Wręczenie Certyfikatu ISO 9002 nastąpiło podczas specjalnie zorganizowanej uroczystości planowanej w Ośrodku Myśliwskim w Gdańsku. Na uroczystość zaproszeni zostali przedstawiciele władz Gdańska oraz reprezentanci Instytucji i firm, dla których mieliśmy zaszczyt pracować. Uroczystość była udana z wyśmienitymi daniami z grila i doborowymi trunkami co widoczne jest na fotografiach.

Uroczystość wręczenia certyfikatu