Kadra

ZARZĄD PRZEDSIĘBIORSTWA

Dyrektor mgr inż. Jarosław Kaniszewski

ADMINISTRACJA

Administracja i finanse 3 osoby
Dział przygotowania produkcji 2 osoby
Zaopatrzenie 2 osoby

DZIAŁ PRODUKCJI

Kierownicy budów 3 osoby
Majstrowie 3 osoby
Robotnicy

26 wysoko wykwalifikowanych pracowników w zawodach dających firmie możliwości poprowadzenia każdej inwestycji, a mianowicie:

  • zbrojarze - betoniarze,
  • murarze - tynkarze,
  • stolarze - cieśle,
  • szpachlarze,
  • posadzkarze,
  • malarze,
  • kafelkarze,
  • dekarze.