O firmie

budowa stacji 40/110 kV

Przedsiębiorstwo Budowlane KANBUD początki swojej działalności datuje od 19.05.1995 roku i w całości reprezentuje polski kapitał prywatny. Opierając swój potencjał pracowniczy na wysoko kwalifikowanej kadrze technicznej, o bogatym dorobku zawodowym popartym praktyką na prestiżowych budowach w kraju i za granicą P.B. KANBUD jest w stanie poprowadzić każdą inwestycję zarówno z zakresu budownictwa mieszkaniowego czy też przemysłowego , inżynieryjnego lub instalacyjnego oraz zaspokoić wysokie wymagania jakościowe swoich inwestorów.

Nowoczesne metody zarządzania, oraz przenoszenie pozytywnych wzorców z doświadczeń z pracy w firmach zagranicznych zarówno na etapie przygotowania inwestycji, jak i również na etapie wykonawstwa pozwala firmie dokładnie, rzetelnie oraz terminowo zakończyć każde powierzone zadanie inwestycyjne.

Firma nie posiada żadnych przeterminowanych zadłużeń terminowych, nie korzysta z kredytów bankowych, może opierać się w swojej działalności na sieci sprawdzonych dostawców materiałów budowlanych i kontrahentów, a to umożliwia sprawne i kompleksowe zaopatrzenie budów, oraz przeprowadzenie nawet najbardziej skomplikowanego procesu inwestycyjnego.

P.B.KANBUD współpracuje na stałe z Katedrą Żelbetu Politechniki Gdańskiej oraz dr inż. Andrzejem Olchawą z IBW PAN.

P.B. KANBUD posiada certyfikat ISO 9002 zatwierdzony przez Lloyd's Register Ouality Assurance.